Asus Dsl-N14u B1 Modem Kurulumu

Aygıtlarınızı Bağlama

 • Kablosuz belirsizlik sebebiyle muhtemel ayar sorunlarından kaçınmak için ADSL kablosuz yönlendiricinizi ayarlarken kablolu bağlantı kullanın.
 • ASUS DSL-N14U kablosuz yönlendiricinizi ayarlamadan önce, şunları yapın:
  • Kabloları/telleri mevcut modem kurulumunuzdan ayırın. Modeminizde yedek pil varsa, bunu da çıkarın.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın (önerilir).

Kablolu Bağlantı

Adsl Kablosuz Yönlendiricisini Kurma:
 1. Bölücünün hat konektörünü telefon prizine takın ve telefonunuzu telefon bağlantı noktasına bağlayın.
 2. UKablosuz yönlendiricinizin ADSL bağlantı noktasını bölücünün DSL-N14U bağlantı noktasına bağlayın
 3. Bilgisayarınızı donanımla birlikte verilen ağ kablosunu kullanarak ADSL yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

Adsl Yönlendiricinizi Ayarlama

 1. DSL-N14U ön paneldeki DSL LED’inin açık olduğundan ve yanıp sönmediğinden emin olun.

2. Web tarayıcınızı başlatın. QIS web sayfası otomatik olarak görünür ve bağlantı türünüzü, VPI/VCI değerini ve kapsülleme modunu algılamanıza başlar.

Eeb Gui Oturum Açma

ASUS Kablosuz Yönlendiriciniz, Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi bir web tarayıcısından çeşitli özellikleri kolaylıkla yapılandırmanıza olanak sağlayan sezgisel web grafikleri kullanıcı arayüzü (GUI) ile birlikte gönderilmektedir.

Web gui’ye oturum açmak için:
 1. Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi bir web tarayıcısını kullanarak kablosuz yönlendiricinizin

varsayılan IP adresini manuel olarak ayarlamanıza olanak sağlar: 192.168.1.1 ya da varsayılan etki alanı adı: http://router.asus. com.

2. Oturum açma sayfasında varsayılan kullanıcı adını (admin) ve parolayı (admin) girin.

3. Kablosuz yönlendirici GUI’si çeşitli yapılandırma ayarlarına giriş sağlar.

Kablosuz Güvenlik Ayarlarını Ayarlama

Kablosuz ağınızı izinsiz erişimlere karşı korumak için güvenlik ayarlarınızı yapılandırmanız gereklidir.

Kablosuz güvenlik ayarlarınızı ayarlamak için:
 1. Web tarayıcınıza http://router.asus.com veya http://192.168.1.1 girin.

2. Oturum açma ekranında varsayılan kullanıcı adını (admin) ve şifreyi (admin) girin, ardından OK (Tamam)‘a tıklayın. Kablosuz yönlendiricinin web GUI’i başlar.

3. Network Map (Ağ Haritası) ekranından System status (Sistem durumu) simgesini seçerek SSID, güvenlik seviyesi ve şifreleme ayarları gibi kablosuz güvenlik ayarlarınızı görüntüleyin.

4. Wireless name (SSID) (Kablosuz ad (SSID)) alanında kablosuz ağınız için benzersiz adı girin.

5. Security Level (Güvenlik Ayarı) indirmeli listesinden kablosuz ağınız için şifreleme yöntemini seçin.

6. Güvenlik geçiş anahtarını girin.

7. Bittiğinde Apply (Uygula)‘ya girin.

Ağ Istemcilerinin Yönetimi

Ağ istemcilerinin yönetmek için:

 1. Kablosuz yönlendiricinin web GUI’si başlar.
 2. Network Map (Ağ Haritası) ekranında Clients (İstemci) simgesinden ağ istemcileriniz hakkındaki bilgileri gösterin.

USB Aygıtınızı Izleme

ASUS Kablosuz Yönlendiricisi, USB saklama aygıtı ve USB yazıcısı gibi USB aygıtlarını bağlamak için iki adet USB 2.0 bağlantı noktası sağlayarak çalışma ortamınızı izlemenize, dosyaları paylaşmanıza ve yazıcıları ağınızda istemciler ile paylaşmanıza olanak sağlar.

USB aygıtınızı izlemek için:

 1. Kablosuz yönlendiricinin web GUI’si başlar.
 2. Network Map (Ağ Haritası) ekranında USB Disk Status (USB Disk Durumu) simgesini seçerek USB aygıtınız hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

3. AiDisk Wizard (AiDisk Sihirbazı) alanından GO (GİT)‘e tıklayarak internet dosya paylaşımı için bir FTP sunucusunu ayarlayın.

Konuk Ağınızı Oluşturma

Konuk Ağı ayarlamak, özel ağınıza erişimi kısıtlandırırken geçici ziyaretçiler için kablosuz internet bağlantısı sağlar.

Konuk ağınızı oluşturmak için:
 1. Navigasyon panelindeki Guest Network (Konuk Ağı) üzerine tıklayın.
 2. Enable (Etkinleştir)‘e tıklayın.
 3. Ek seçenekleri yapılandırmak için, listelenen öğelerden herhangi birine tıklayın.

4. Geçici ağınız için SSID alanında bir kablosuz adı atayın.

5. Bir Authentication Method (Kimlik Doğrulama Yöntemi) seçin.

6. Bir WEP Encryption (WEP Şifrelemesi) yöntemi seçin.

7. Access time (Erişim Zamanı) bilgisini belirtin veya Limitless (Sınırsız) öğesine tıklayın.

8. Access Intranet (Intranet’e Eriş) öğesini Devre Dışı Bırakmayı ya da Etkinleştirmeyi seçin

9. Apply (Uygula) düğmesine tıklayın.

USB Application (USB Uzantısı)

USB application (USB Uzantısı) işlevi AiDisk, Sunucu Merkezi ve Ağ Yazıcı Sunucusu alt menülerini sağlar.

Dosyaları Paylaşmak için AiDisk Kullanma

AiDisk, USB diskteki dosyaları internet üzerinden paylaşmanıza olanak sağlar.

AiDisk kullanmak için:

 1. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulaması) öğesine, ardından da AiDisk icon (AiDisk simgesine tıklayın.)
 2. Welcome to AiDisk wizard (AiDisk sihirbazına hoş geldiniz)ekranından Go (Git) öğesine tıklayın.

3. USB depolama aygıtına erişim haklarını atayın. USB depolama aygıtında bulunan dosyalarda okuma-yazma ayrıcalıklarını tanımlamak için Select limitless access rights, limited access rights (Sınırsız erişim hakları,sınırlıerişimhakları)ve admin rights (yönetici hakları) öğelerini seçin. Next (İleri) düğmesine tıklayın.

4. ASUS DDNS hizmeti aracılığıyla etki alanı adınızı ayarlamak için, I will use the service and accept Terms of service (Hizmeti kullanacağım ve Hizmet Koşullarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyin ve tercih ettiğiniz etki alanı adını grin. Etki alanı adınız, xxx ana makinenizin adı olmak üzere xxx. asuscomm.com biçiminde olacaktır.

5. Next (İleri) düğmesine tıklayın.

6. Finish (Son) ‘ye tıklayarak ayarı tamamlayın.

7. Oluşturduğunuz FTP sitesine erişmek için web tarayıcısını veya üçüncü taraf FTP istemci programını başlatın ve daha önceden oluşturduğunuz ftp linkini (ftp://<etki alanı adı>) girin.

Sunucu Merkezini Kullanma

Sunucu Merkezi, Samba ve FTP Paylaşımlarına yönelik ayarlar sağlar.

Ağ Yeri (Samba) Paylaşma Hizmetini Kullanma

Ağ Yeri (Samba) Paylaşım özelliği Mac OSX, Windows ve Linux istemcilerinin USB depolama aygıtındaki dosyalara erişmesine olanak sağlar.

Samba paylaşımını kullanmak için:

 1. Sol gezinti panelinde USB application (USB uygulaması) öğesine, ardından da Servers Center (Sunucu Merkezi) simgesine tıklayın
 2. Network place (Samba) Share (Ağ yeri (Samba) Paylaşımı) sekmesine tıklayın.
 3. Share with account (Hesapla paylaş) öğesine tıklayın.

4. Samba aracılığıyla USB depolama aygıtına erişim sağlayacak olan kullanıcılara yönelik kullanıcı hesaplarını oluşturmak için Add (Ekle) düğmesine tıklayın.

5. Kullanıcı hesabı için bir ad belirleyin ve bir şifre girin. Add (Ekle) düğmesine tıklayın.

6. Şifreyi değiştirmek veya kullanıcı hesabını kaldırmak için Modify (Değiştir) ve Delete (Sil) düğmelerini kullanın.

7. Bir kullanıcı seçin ve depolama aygıtında bulunan dosyalar veya klasörler için erişim haklarının türünü atayın:

 • R/W: Okuma/yazma erişimini atamak için bu seçeneği seçin.
 • R: Salt okunur erişim atamak için bu seçeneği belirleyin.
 • No: Belirli bir şeyi paylaşmak istemiyorsanız bu seçeneği seçin.

8. Değişiklikleri uygulamak için Apply (Uygula)‘ya tıklayın.

KAYNAK: www.asus.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yazılar

Modem kategorileri